Zespół

Skład:

W przygotowanie oratoriów włączają się ludzie różnych profesji, artyści, muzycy, tancerze, studenci, i wielu innych, których łączy jedna pasja: dzielenie się dobrem, zachwyt pięknem i służba prawdzie. Cudownie, że mając wiele obciążających spraw życia codziennego, rodzinnego i zawodowego chcą włączyć się w idee oratorium, także poprzez tworzenie Zespołu Artystycznego Oratorium.