Przesłanie

Od setek lat istnieje forma muzyczna Oratorium. W jej obszarze powstały najwspanialsze muzyczne dzieła, począwszy od Bacha, Haendla, skończywszy na kompozycjach współczesnych, chociażby Krzysztofa Pendereckiego.

Nasze oratoria są powrotem do ich źródeł. To niezwykłe, że dzisiejsze oratoria muzyczne wzięły się od włoskiego świętego – Filipa Neri, który pragnął, aby sztuka, zwłaszcza muzyka, niosła do serc ludzi, których spotykał na swojej drodze – prawdę, piękno i dobro.

I tak się stało. Oratorium to miejsce i sposób łączenia ludzkich serc i umysłów z Bogiem i wiecznością. Do takich oratoriów się odwołujemy. Wierzymy, że jest z nami św. Filip – w świętych obcowaniu, Maryja, która jak powiedział Filip jest założycielką Oratorium, wierzymy, że także w naszych czasach piękno muzyki, słowa, obrazu, tańca,  mogą przemówić do ludzkich serc, które potrzebują miejsca i czasu, aby oderwać się, a nawet uciec przed brzydotą, pustym słowem, niepokojem….

Oratoria bardzo wiernie, choć z uwzględnieniem współczesności i technicznych – multimedialnych możliwości, nawiązują do Rzymskiego Oratorium. Idea powrotu do źródeł oratorium pojawiła się za sprawą naukowych i wypływających z serca, a nawet wręcz obowiązku każdego oratorianina,  poszukiwań ks. dr Waldemara Partyki C.Or., który napisał pracę doktorską o początkach oratorium w Rzymie i możliwości ich  adaptacji w warunkach parafii.

I tak się właśnie dzieje….

Każde spotkanie w Oratorium i na Oratorium ma jakiś określony temat dotyczący życia, wiary, religii. W trwającym kolejnym już roku działalności możemy zauważyć, że jest grono naszych sympatyków, pojawiają się nowi uczestnicy. Wszystkich serdecznie witamy i zapraszamy do udziału w tym oryginalnym dziele św. Filipa, które liczy już ponad 500 lat.

 

Stałe elementy każdego spotkania Oratorium: 

 • modlitwa do Ducha Świętego
 • czytanie Słowa Bożego
 • poznanie Tradycji Kościoła
 • nawiązanie do życia Świętych
 • element Maryjny
 • dobra muzyka
 • występy artystyczne
 • humor
 • budowanie wspólnoty
 • propagowanie kultury chrześcijańskiej
 • twórczość artystyczna (nowe kompozycje, projekty filmowe itp.)

Nasze przesłanie: 

 • propagujemy duchowość św. Filipa Neri i Oratorium
 • czytamy Pismo Święte, myśli Świętych, poezję i inne wartościowe teksty
 • liczy się tylko bene dicto – dobre słowo, piękny dźwięk, budujący obraz
 • szanujemy tradycję Kościoła Katolickiego i kultury
 • kultura jest tym co wartościowe i przetrwało w czasie jako dobro
 • jesteśmy otwarci na teraźniejszość,  z myślą  o przyszłości, cenimy przeszłość
 • popieramy tylko wartościową sztukę
 • szczególne miejsce zajmuje muzyka – dobra muzyka, taka jak utwory klasyczne, muzyka filmowa, poezja śpiewana, muzyka z piękną melodią i harmonią,
 • nie popieramy hałasu i chaosu pseudomuzycznego oraz prymitywizmu
 • oratoria są czasem medytacji, odpoczynku, refleksji, wspólnotowego spotkania, zatrzymania się w biegu na chwilę…
 • uważamy że śpiew, gra na instrumencie, taniec, recytacja są najlepszym sposobem na to by stawać się dobrym człowiekiem („Z rzeczy tego świata pozostanie jedynie poezja i dobroć” (C.K. Norwid)
 • takie spotkania dają nam radość, a „radość jest najkrótszą drogą do świętości” (św. Filip Neri)
 • oratoria są rodzajem ćwiczeń duchownych, łączących wiarę ze sztuką
 • oratoria tworzą ludzie z pasją i dobrym sercem, którzy bezinteresownie dzielą się swoim talentem (zaprzeczają tezie, że dziś wszystko robi się dla pieniędzy i każde cenne dzieło zaczyna się od zdobycia dotacji państwowych)