Promocja płyty Zespołu Artystycznego Oratorium pt.”MUZYKA DLA NIEBA”

Podczas najbliższego Oratorium pt. „Stworzenie Świata” 21 października zostanie zaprezentowana płyta Zespołu Artystycznego Oratorium.

Płyta pt. „Muzyka dla Nieba” zawiera nagrania muzyki wykonywanej w czasie poznańskich oratoriów organizowanych od 2014 roku na terenie parafii NMP Matki Kościoła przez Kongregację Oratorium Św. Filipa Neri w Poznaniu.

Nagrane zostały znane i cenione utwory muzyki klasycznej, wiele z nich w nowej aranżacji oraz nowe kompozycje. Znalazał się tam muzyka m.in: Fr. Chopina, J.S. Bacha, ks A.Vivaldiego, Fr. Schuberta , G. Cacciniego, ks W.Partyki C.Or. i innych.

Dochód z płyty w całości przeznaczony jest na zakup fortepianu do sali Oratorium!