Nabożeństwo 40. godzin Adoracji Najświętszego Sakramentu

Zwracam się z propozycją włączenia się do modlitwy, która jest obecna w polskich kościołach i za granicą, choć nie ma ich zbyt wiele, a stanowi wspaniałą tradycję Kościoła Katolickiego – Modlitwa adoracji przez 40 godzin Najświętszego Sakramentu.

Liczba 40 ma głęboką symbolikę w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła:
– Jezus przebywał 40 dni na pustyni modląc się, poszcząc i pokutując za nasze grzechy,
– 40 dni padał deszcz w czasie potopu opisanego w Piśmie Św.,
– Żydzi błąkali się na pustyni 40 dni,
– 40 dni Mojżesz przebywał na Górze Horeb i otrzymał kamienne tablice z Dekalogiem,
– według tradycji Ciało Jezusa przebywało w Grobie przez 40 godzin.

Szczególne zasługi w propagowaniu 40-godzinnego nabożeństwa ma św. Filip Neri i inni oratorianie, którzy przyczynili się do jej wprowadzenia w Rzymie w XVI wieku i do rozpowszechnienia tej modlitwy na całym świecie.

Modlitwa ta:

– ma na celu wynagrodzenie i przebłaganie Boga za grzechy, zwłaszcza tych, którzy tego nie czynią,
– służyła Kościołowi w okresie największych zagrożeń ludzkości (jak np. najazd Turków na Europę w XVI w.),
– odprawiana jest przed rozpoczęciem Wielkiego Postu (np. w diecezji Tarnowskiej, Częstochowskiej i kilku innych),
– była szczególnie polecana w czasie klęsk żywiołowych, plag i zaraz (np. Florencki Kardynał Alessandro Marzi Medici, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku wprowadził obowiązkowe nabożeństwo 40-godzinne (quarantaore – 40 godzin), dla kościołów parafialnych, klasztorów
i wszelkich innych wspólnot kościelnych).

Forma tego nabożeństwa praktykowana była w różny sposób.
Moja propozycja jest adaptacją do aktualnej sytuacji, związanej z plagą (epidemią) zarazy (koronowirusa).

Jak się włączyć w Nabożeństwo 40. godzin Adoracji Najświętszego Sakramentu?

W Internecie będę zamieszczał aktualizację zrealizowanych – to znaczy przemodlonych – godzin adoracji, tak aby zgromadzić ich 40.

W modlitwę może włączyć się każdy poprzez:

– prywatną adorację Najświętszego Sakramentu w dowolnym kościele,

– adorację u siebie w domu np. korzystając z możliwości kamer internetowych, które transmitują online Najświętszy Sakrament, a jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, to poprzez prywatną modlitwę w ciszy, duchowo łącząc się z Najświętszym Sakramentem, poświęcając Panu czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego, rozmyślanie, różaniec i inne praktyki, z taką właśnie intencją, włączenia się w Nabożeństwo 40-godzinnej Adoracji.

Link do różnych miejsc z transmisją online Najświętszego Sakramentu:

Każda osoba, która taką godzinę modlitwy przeprowadziła, przesyła mi informację, a ja aktualizuję to na naszej stronie, bez podawania nazwisk. Modlitwa ma być anonimowa.

Duchowe korzyści tego nabożeństwa

Każda osoba, która zdecyduje się na odprawienie tej Godziny Świętej, uczestnicząc w ten sposób w 40-godzinnym nabożeństwie, pogłębia w sobie miłość do Jezusa w Eucharystii, w której nasz Pan jest obecny realnie i niezmiennie.
Przebywanie w obecności Pana – który nas kocha, samo w sobie jest nagrodą, wzmacnia naszą wiarę, zacieśnia relację z Bogiem, daje siłę, aby kochać Boga w innych, aby przetrwać najtrudniejszy czas i największe nieszczęścia, które na nas spadają.

Św. Jan Henryk Newman – kardynał i oratorianin, który podkreślał rolę stanięcia w Bożej Obecności pisał w krótkim Nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu: „Oto staję przed Tym,
w którego Wcielonej Obecności jestem, zanim tu stanąłem. Uwielbiam Cię, Zbawicielu mój, obecny tu jako Bóg i Człowiek, w duszy i ciele, w prawdziwym ciele i krwi.”
O godzinę modlitwy w obecności Jezusa, prosi sam Jezus. Kiedy uczniowie udali się z Jezusem do ogrodu Oliwnego, usnęli. Jezus rzekł do Piotra „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” (Mt, 26, 40)

Pan Jezus poskarżył się św. Małgorzacie, której przekazał wielki duchowy dar pierwszych piątków miesiąca: „Odczuwam palące pragnienie odbierania czci w Najświętszym Sakramencie,
a znajduję niewielu, którzy zgodnie z mym życzeniem starają się zaspokoić to pragnienie, powracając do Mnie.”

Zróbmy to ze szczerą intencją zaufania Bogu, ze szczerą skruchą, poddaniem się Jego Panowaniu i Woli Bożej, zróbmy to mając w sercu nadzieję, że Bóg nie zostawi nas bez Swojej opieki, w tak trudnym momencie naszej Ojczyzny i całego świata, że pomoże nam, jak czynił to wiele razy, także poprzez pośrednictwo Maryi Niepokalanie Poczętej, św. Filipa Neri, św. Jana Henryka Newmana, błogosławionych i świętych Filipinów.

ks. Waldemar Partyka C.Or.
Oratorium św. Filipa Neri
Poznań