Kategoria: Artykuły

Płyta „Polskie kolędy i pastorałki” została nagrana w sali Oratorium im. św. Jana Henryka Newmana w Poznańskim Oratorium, w październiku 2020 r.

Wykonawcami są: Andrzej Michałowski – związany od wielu lat z poznańskim Oratorium, obecnie student Akademii Muzycznej w Białymstoku, w klasie prof. Cezarego Szyfmana, obdarzony pięknym głosem tenorowym, oraz ks. Waldemar Partyka C.Or., założyciel i kierownik artystyczny Oratoriów Poznańskich, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, który przygotował nowe aranżacje kolęd i pastorałek oraz jest autorem nowej Bożonarodzeniowej antyfony „Christus natus est nobis” („Chrystus nam się narodził”), która znalazła się na płycie.

Intencją wykonawców było zachowanie niezmienionej linii melodycznej kolęd i pastorałek, co ma często miejsce w dzisiejszej praktyce wykonawczej, przy równoczesnym pokazaniu pereł polskiej muzyki kościelnej i ludowej, jaką są niewątpliwie zbiory naszych utworów, wykonywanych w okresie świąt Bożego Narodzenia, w nowym aranżacyjnym blasku i harmonii.

Tytuły z płyty „Polskie kolędy i pastorałki:

 1. O Gwiazdo Betlejemska
 2. Jezus malusieński
 3. Przybieżeli do Betlejem pasterze
 4. Gdy śliczna Panna
 5. Anioł Pasterzom mówił
 6. Lulajże Jezuniu
 7. Tryumfy Króla Niebieskiego
 8. W żłobie leży, którzy pobieży
 9. Pasterze mili
 10. Pan z Nieba i z Łona
 11. Wśród nocnej ciszy
 12. Bóg się rodzi
 13. Mizerna cicha, stajenka licha
 14. Oj maluśki, maluśki
 15. Nowy Rok Bieży
 16. Christus natus est nobis

Listen to „O Gwiazdo Betlejemska” on Spreaker.

Istnieje też możliwość nabycia płyty pt. „Muzyka dla Nieba”, która została nagrana w 2018 r., zawierającej duży przekrój utworów klasycznych, muzyki religijnej oraz nowych aranżacji muzyki, wykonywanej w czasie poznańskich Oratoriów, organizowanych od 2013 roku.

Listen to „01 – Ave Maria Schubert” on Spreaker.

Płyty są rozprowadzane jako cegiełki przeznaczone na rozwój działalności Oratorium św. Jana Henryka Newmana, które działa na terenie parafii NMP Matki Kościoła w Poznaniu.

Płyta cegiełka do nabycia poniżej. Można ją odebrać osobiście u ks. Waldemara Partyki w Parafii. Możliwa jest też wysyłka na podany przez darczyńcę adres znajdujący się w formularzu kontaktowym, z doliczonymi kosztami wysyłki w wysokości 5 zł. tutaj.

Cegiełka - płyta!
20 zł 30 zł 50 zł
Wpłać

Zwracam się z propozycją włączenia się do modlitwy, która jest obecna w polskich kościołach i za granicą, choć nie ma ich zbyt wiele, a stanowi wspaniałą tradycję Kościoła Katolickiego – Modlitwa adoracji przez 40 godzin Najświętszego Sakramentu.

Liczba 40 ma głęboką symbolikę w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła:
– Jezus przebywał 40 dni na pustyni modląc się, poszcząc i pokutując za nasze grzechy,
– 40 dni padał deszcz w czasie potopu opisanego w Piśmie Św.,
– Żydzi błąkali się na pustyni 40 dni,
– 40 dni Mojżesz przebywał na Górze Horeb i otrzymał kamienne tablice z Dekalogiem,
– według tradycji Ciało Jezusa przebywało w Grobie przez 40 godzin.

Szczególne zasługi w propagowaniu 40-godzinnego nabożeństwa ma św. Filip Neri i inni oratorianie, którzy przyczynili się do jej wprowadzenia w Rzymie w XVI wieku i do rozpowszechnienia tej modlitwy na całym świecie.

Modlitwa ta:

– ma na celu wynagrodzenie i przebłaganie Boga za grzechy, zwłaszcza tych, którzy tego nie czynią,
– służyła Kościołowi w okresie największych zagrożeń ludzkości (jak np. najazd Turków na Europę w XVI w.),
– odprawiana jest przed rozpoczęciem Wielkiego Postu (np. w diecezji Tarnowskiej, Częstochowskiej i kilku innych),
– była szczególnie polecana w czasie klęsk żywiołowych, plag i zaraz (np. Florencki Kardynał Alessandro Marzi Medici, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku wprowadził obowiązkowe nabożeństwo 40-godzinne (quarantaore – 40 godzin), dla kościołów parafialnych, klasztorów
i wszelkich innych wspólnot kościelnych).

Forma tego nabożeństwa praktykowana była w różny sposób.
Moja propozycja jest adaptacją do aktualnej sytuacji, związanej z plagą (epidemią) zarazy (koronowirusa).

Jak się włączyć w Nabożeństwo 40. godzin Adoracji Najświętszego Sakramentu?

W Internecie będę zamieszczał aktualizację zrealizowanych – to znaczy przemodlonych – godzin adoracji, tak aby zgromadzić ich 40.

W modlitwę może włączyć się każdy poprzez:

– prywatną adorację Najświętszego Sakramentu w dowolnym kościele,

– adorację u siebie w domu np. korzystając z możliwości kamer internetowych, które transmitują online Najświętszy Sakrament, a jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, to poprzez prywatną modlitwę w ciszy, duchowo łącząc się z Najświętszym Sakramentem, poświęcając Panu czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego, rozmyślanie, różaniec i inne praktyki, z taką właśnie intencją, włączenia się w Nabożeństwo 40-godzinnej Adoracji.

Link do różnych miejsc z transmisją online Najświętszego Sakramentu:

Każda osoba, która taką godzinę modlitwy przeprowadziła, przesyła mi informację, a ja aktualizuję to na naszej stronie, bez podawania nazwisk. Modlitwa ma być anonimowa.

Duchowe korzyści tego nabożeństwa

Każda osoba, która zdecyduje się na odprawienie tej Godziny Świętej, uczestnicząc w ten sposób w 40-godzinnym nabożeństwie, pogłębia w sobie miłość do Jezusa w Eucharystii, w której nasz Pan jest obecny realnie i niezmiennie.
Przebywanie w obecności Pana – który nas kocha, samo w sobie jest nagrodą, wzmacnia naszą wiarę, zacieśnia relację z Bogiem, daje siłę, aby kochać Boga w innych, aby przetrwać najtrudniejszy czas i największe nieszczęścia, które na nas spadają.

Św. Jan Henryk Newman – kardynał i oratorianin, który podkreślał rolę stanięcia w Bożej Obecności pisał w krótkim Nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu: „Oto staję przed Tym,
w którego Wcielonej Obecności jestem, zanim tu stanąłem. Uwielbiam Cię, Zbawicielu mój, obecny tu jako Bóg i Człowiek, w duszy i ciele, w prawdziwym ciele i krwi.”
O godzinę modlitwy w obecności Jezusa, prosi sam Jezus. Kiedy uczniowie udali się z Jezusem do ogrodu Oliwnego, usnęli. Jezus rzekł do Piotra „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” (Mt, 26, 40)

Pan Jezus poskarżył się św. Małgorzacie, której przekazał wielki duchowy dar pierwszych piątków miesiąca: „Odczuwam palące pragnienie odbierania czci w Najświętszym Sakramencie,
a znajduję niewielu, którzy zgodnie z mym życzeniem starają się zaspokoić to pragnienie, powracając do Mnie.”

Zróbmy to ze szczerą intencją zaufania Bogu, ze szczerą skruchą, poddaniem się Jego Panowaniu i Woli Bożej, zróbmy to mając w sercu nadzieję, że Bóg nie zostawi nas bez Swojej opieki, w tak trudnym momencie naszej Ojczyzny i całego świata, że pomoże nam, jak czynił to wiele razy, także poprzez pośrednictwo Maryi Niepokalanie Poczętej, św. Filipa Neri, św. Jana Henryka Newmana, błogosławionych i świętych Filipinów.

ks. Waldemar Partyka C.Or.
Oratorium św. Filipa Neri
Poznań

To już druga edycjo przeglądu artystycznego pt. ” Polskie kolędy w Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu” który odbędzie się 24.01. 2020 r., g. 17.00 w Sali Oratorium im. bł. J. H. Newmana w Poznaniu .

Celem przeglądu jest promocja polskiej tradycji śpiewu i gry polskich kolęd i pastorałek oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania i przekazywania polskiej kultury muzycznej – ludowej i kościelnej.

– Przegląd nie ma cech konkursu czy rywalizacji, ma umożliwić dzielenie się talentem z innymi.

 – Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży

Uwagi:

 – Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje czas zgłoszenia się do przeglądu

– Przed przeglądem odbędzie się krótka próba akustyczna, od g. 16.00.

W celu zgłoszenia swojego udziału należy przekazać formularz ( który można pobrać tutaj ) do 20 stycznia 2020 r.

na adres: Księża Filipini, ul. ks. Waseli 3, 61-406, Poznań,

lub adres mail: waldpart@gmail.com

albo przekazać bezpośrednio do ks. Waldemara Partyki C.Or. (kom. 609-398-104)

Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom udziału w wydarzeniu.

Organizatorem jest Zespół Artystyczny Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu, Kongregacja Oratorium w Poznaniu oraz Parafia NMP Matki Kościoła

Wczoraj 2 lutego odbył się pierwszy przegląd kolęd „Zaśpiewaj i zagraj w poznańskim Oratorium”. Wystąpiło 13 uczestników, którzy śpiewali i grali na fortepianie, wiolonczeli, flecie, skrzypcach. Było to niesamowite wydarzenie! Wspaniała atmosfera, wręcz rodzinna! Inicjatywa Zespołu Artystycznego Oratorium, obecnego w składzie: Dominika Bukowska, Patrycja Osińska oraz ks. Waldemar Partyka umożliwili dzieciom z parafii NMP Matko Kościoła, z różnych poznańskich szkół występ na profesjonalnej scenie. Wszyscy wykonawcy otrzymali piękne dyplomu, ufundowane przez Parafianina słodycze, oraz mogli skosztować smakołyków p. Dominiki 🙂

Jak Bóg da, to początek takich inicjatyw, które umożliwiają bez nadmiernego ducha rywalizacji, konkurencji i ocen, dzielić się swoim artystycznym talentem, który wszyscy otrzymujemy od Boga……

„Zaśpiewaj i zagraj polską kolędę w Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu”

2.02. 2019 r., g. 16.00
Sala Oratorium im. bł. J. H. Newmana w Poznaniu

Regulamin przeglądu kolęd

Organizatorem jest Zespół Artystyczny Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu, Kongregacja Oratorium w Poznaniu oraz Parafia NMP Matki Kościoła.

Celem przeglądu jest promocja polskiej tradycji śpiewania i grania polskich kolęd i pastorałek oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania i przekazywania polskiej kultury muzycznej – ludowej i kościelnej.
– Przegląd nie ma cech konkursu czy rywalizacji, ma umożliwić dzielenie się talentem z innymi.
– Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży z parafii NMP Matki Kościoła oraz innych chętnych z miasta Poznania i okolic.

Warunki uczestnictwa i przebieg

– Wystąpić mogą dzieci i młodzież, która śpiewa lub gra na instrumentach muzycznych.
– Uczestnicy mogą wystąpić solowo, w duetach lub zespołowo.
– Każdy uczestnik może zaprezentować jedną polską kolędę lub pastorałkę.
– Uczestnicy występują z własnym podkładem muzycznym nagranym na płycie CD lub pendrive
– Uczestnicy wykonują kolędę na własnym instrumencie lub z akompaniamentem fortepianu lub pianina cyfrowego, który zapewniają organizatorzy.

Przesłanie lub przekazanie wypełnionego formularza należy przekazać do 31 stycznia 2019 r.
na adres: Księża Filipini, ul. ks. Waseli 3, 61-406, Poznań, adres mail: waldpart@gmail.com
lub przekazać bezpośrednio do ks. Waldemara Partyki C.Or.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj

Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom udziału w wydarzeniu.

Podczas najbliższego Oratorium pt. „Stworzenie Świata” 21 października zostanie zaprezentowana płyta Zespołu Artystycznego Oratorium.

Płyta pt. „Muzyka dla Nieba” zawiera nagrania muzyki wykonywanej w czasie poznańskich oratoriów

Read More…

Z wielką radością zamieszczamy logo naszego Zespołu Artystycznego ORATORIUM !

Logo nawiązuje ono do cech naszej działalności związanej z oratorium św. Filipa Neri. Chcemy aby nasze idee stały się popularne,  powszechne i bliskie ludziom, aby im służyły dla ich dobra, aby służyły pięknu.

 

Logo-popr

Logo w formie skróconej

Logo-popr (2)

 

Z wielką radością pragniemy poinformować, że od tego roku 2015

osoby tworzące Oratoria przyjęły nazwę:  ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY ORATORIUM

Po wakacyjnej przerwie rozpoczęliśmy kolejny cykl oratoriów, w związku z Jubileuszem 500-tnej rocznicy urodzin św. Filipa Neri.

W tym roku spotykając się co miesiąc, będziemy poznawać uczniów i duchowych synów Apostoła Rzymu. Pierwsze Oratorium było poświęcone bł. J. H. Newmanowi (1801-1890) pt. „Myślę więc wierzę”.

Następne Oratorium odbędzie się 23 listopada o 18.00. Szczegóły wkrótce!