Z wielką radością pragniemy poinformować, że od tego roku 2015

osoby tworzące Oratoria przyjęły nazwę:  ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY ORATORIUM